Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Národné prírodné pamiatky

HARMANECKÁ JASKYŇA

Harmanecká jaskyňaHarmanecká jaskyňa sa nachádza severozápadne od Banskej Bystrice na rozhraní Veľkej Fatry a Kremnických vrchov. Prístup k nej je od hlavnej štátnej cesty Harmanec - Turčianske Teplice. Ku vchodu jaskyne sa návštevník dostane po náučnom chodníku, ktorý bol vybudovaný v roku 1992 a patrí mu prvenstvo v rámci skupiny náučných chodníkov k jaskyniam. Harmanecká jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 821 mnm na severnom svahu vrchu Kotolnica a je zahrnutá medzi prírodné chránené výtvory. Celková dĺžka jaskyne je 2650 m, z toho pre verejnosť je sprístupnených 720 m. Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje od +5°C do +7°C a relatívna vlhkosť vzduchu je približne 95%. Podzemné chodby a siene sú vytvorené v druhohorných vápencoch stredného triasu. Jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter. Pukliny sa rozširovali činnosťou vody a neskôr sa pretvorili rúcaním a odrobovaním skál, hlavne na križovatkách a tak vynikli rozsiahlejšie siene a dómy. Nadložie jaskyne je tvorené z čistého vápenca a práve vďaka nemu prirástol Harmaneckej jaskyni názov Biela jaskyňa. Ako v každej jaskyni aj tu má návštevníkova fantázia voľné pole pôsobnosti. V Blúdivom dóme, ktorý je 105 m dlhý sa naskytá pôsobivý pohľad na Vysoké Tatry, ktoré jaskyniari dotvorili symbolickým cintorínom. Nachádza sa tu skamenené jaskynné zrkadlo, či kameň spravodlivosti, ktorý "spadne" na zlých ľudí prechádzajúcich jaskyňou, zatiaľ však ešte nespadol.
Najnižšou časťou jaskyne je Riečisko a odhaduje sa, že tu bol v minulosti aktívny tok. Nie menej je zaujímavá Hrašková sieň, s unikátnou hrachovou výzdobou. Romantický prechod podzemnými chodbami smeruje opäť z inej strany k Domu pagôd, odkiaľ má návštevník pohľad na nádherne sfarbené zelené jazierka, ktoré sa pokladajú za najkrajšiu časť jaskyne.


 

MIČINSKÉ TRAVERTÍNY

Národná prírodná pamiatka Mičinské travertínyChránené územie s rozlohou 3,832 ha bolo v roku 1979 vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Jedná sa o travertínové útvary so stále živou (recentnou) travertínovou kopou s vrcholovým pramenným jazierkom a vývermi minerálnych prameňov zemito-železitých kyseliek, viazaných na zlomovú líniu vo Zvolenskej kotline. Z vedeckovýskumného a náučného hľadiska je toto územie veľmi dôležité. Celé územie je ohradené dreveným plotom, s viditeľným označením, že sa jedná o chránené územie. V tesnej blízkosti minerálneho prameňa, ktorý je bežne využívaný na pitie, je umiestnená drevená informačná tabuľa so stručnými údajmi o danej lokalite. Miesto je viditeľné od cesty, prístupné každému. Za ochranu zodpovedá Štátna ochrana prírody - Správa ChKO Poľana.


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

26413274

Úvodná stránka