Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Pamätihodnosti

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na rokovaní dňa 13.12.2011 Uznesením MsZ č. 311/2011 vyhlásilo v súlade s VZN mesta Banská Bystrica č. 4/2010 o evidencii pamätihodností mesta Banská Bystrica pamätihodností mesta.
Podnety na vyhlásenie pamätihodností a ich zápis do Zoznamu môžete podávať na oddelenie kultúry MsÚ, ktoré ich podľa aktuálneho stavu postúpi Komisii pre pamätihodnosti mesta.
PamätihodnosťUmiestnenieZaradenie
Hmotné nehnuteľné pamätihodnosti
Hrobka rodiny HoleschovcovEvanjelický cintorín, Lazovná ul. č. 42architektúra
FontánaNámestie SNP
ZvonicePodlavice, Skubín, Kremnička, Sásová, Rudlová
Stredoslovenská energetika, a.s.Švantnerova ul. č. 9
Železničná stanica 
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôbCesta k nemocnici č. 1
Ekonomická fakulta UMBTajovského ul. č. 10
Pobočka – Slovenská sporiteľňa-MPRNámestie Š. Moysesa č. 8
Pošta/ Stredisko poštovej prevádzky-MPRHorná č. 1
ZŠ Š. Moysesa-MPRNámestie Š. Moysesa č. 23
ZŠ Slobodného slovenského vysielača-MPRSkuteckého ul. 8
SPŠ Stavebná – návrh na zápis NKPSkuteckého ul. 20
Regulátor vodyLazovná ul.industriálny objekt technická pamiatka
Komínvo dvore domu v Hornej ul./ prechod k Múzeu SNP
„stará“ Fončorda urbanistický celok
Fortnička 
Sídlisko „Prednádražie“ 
Štadlerovo nábrežie 
Medokýšpod starou nemocnicouprírodný priestor
Medokýšna Štiavničkách
ĽaliovníkEvanjelický cintorín, Lazovná ul. č. 42
Urpín prírodný priestor kombinované dielo prírody a človeka
Park pod Pamätníkom SNP/ po Daňový úrad 
Hmotné hnuteľné pamätihodnosti
Pamätný kameň J. D. Matejovie (odkaz J. D. Matejovie Zachovať lesy potomkom)Horná ul. č. 1

Pamätné tabule, označenia,
sochy,
busty

Tabuľky s nápisom PROVERENO MIN NETúzemie mesta
Keramické reliéfy (na jednoposchodových domoch na Fončorde, pochádzajú z obdobia budovania socializmu - r. 1951)Jilemnického ul., Wolkerova ul.
Mohyla k 1. svetovej vojne (v priestore pôvodného cintorína v Majeri)rázcestie Partizánskej ul. a Stavebnej ul.
Pamätná tabuľa (osadená pri návšteve arcikniežaťa Franca Karla r. p. 1821 K. A. Zipsera)Horná Strieborná ul. – brána – dom č. 21 / v interiéri
Socha pápeža Jána Pavla II. (autor: R.Lauro, P. Sulík)Kapitulská ul. č. 21
Súsošie Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho (autor: akad. maliar M. Tomaško)Námestie Š. Moysesa / pri tržnici
Tabuľka - fortifikačný múr (označenie výšky vody pri povodni r. 1813)Fortifikačný múr – pozdĺž I/66
Nehmotné pamätihodnosti
Banskobystrický pochoddielo
Znelka Slobodného slovenského vysielača
Medený Hámorudalosť
Vydávanie prvého populárno-náučného periodika na Slovensku "Staré noviny liteního umění"
Banícke povstanie 1525-1526
Udelenie mestských privilégií
Návšteva Jána Pavla II.
Anton Anderle osobnosť
kráľ Belo IV. 
Ján Bakoss 
Matej Bel 
Paľo Bielik 
Ján Botto 
Július Cesnak 
Ján Cikker 
Jozef Dekret Matejovie 
Ján Egry 
Viliam Fuguš Bystrý 
Julius Flaché 
Samuel Libay 
Ján Golian 
Pavel Hrúz 
Ladislav Hudec 
Ján Kohút 
Mikuláš Kováč 
Júlis Krébes 
Karol Kuzmány 
Michal Königsberger 
Alexander Matuška 
C. O. Moller 
Ján Móry 
Štefan Moyses 
Jozef Murgaš 
Daniel Petelen 
Beta Poničanová 
Albín Sakáč 
Ladislav Sára 
Dr. Arnold Schönfeld 
Dominik Skutecký 
Andrej Sládkovič 
Teofil Stadler 
Svetozár Stračina 
Andrej Škrábik 
Andrej Stollmann 
Jozef Gregor Tajovský 
Terézia Vansová 
Rudolf Viest 
K. A. Zipser 
Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský 

 


 
Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica

 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

26351335

Úvodná stránka