Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Pamätné izby

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského a pamätná izba Jozefa Murgaša

Pamiatkový objekt - rodná  drevenica spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského je dnes sídlom expozície o živote a diele tohto významného spisovateľa a jeho manželky, tiež spisovateľky, Hany Gregorovej. V roku 2008 bola expozícia doplná o časť venovanú aj ich dcére - Dagmar Gregorovej-Prášilovej a vo vstupnej časti domu je tiež expozícia venovaná Jozefovi Murgašovi, priekopníkovi bezdrôtovej telegrafie. Nachádzajú sa tu tiež dokumenty dlhoročného lektora Jozefa Šeba. Jozef Gregor Tajovský i Hana Gregorová sú pochovaní na miestnom cintoríne, na ich hrobe je náhrobník s reliéfom s ľudovým motívom.

Expozícia je zariadením Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Návštevu Pamätného domu treba nahlásiť vopred na tel. čísle 0910 592 337 alebo 048/419 73 57 (lektorka p. Melánia Sitková) alebo na Obecnom úrade v Tajove na tel. 048/419 73 00 alebo 0918 822 787. www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum, www.obectajov.sk


 

Pamätná izba Pavla Tonkoviča

Pamätná izba Pavla Tonkoviča sa nachádza v na folklór bohatej, rázovitej stredoslovenskej obci Podkonice. V autenticky zariadenom prostredí pracovne Pavla Tonkoviča sú ukážky z jeho bohatej zberateľskej činnosti, zo zahraničných študijných ciest ako aj knižnica. Atmosféru spomienok na vzácneho človeka umocňujú fotografické a textové materiály, dokumentujúce jeho život a jeho tvorivú činnosť. Pamätná izba je doplnená o malú expozíciu histórie a ľudovej kultúry Podkoníc, ktorá je prierezom historického a etnografického vývoja obce Expozícia ľudovej kultúry Podkoníc prestavuje typický mobiliár zairadenia domácnosti z prelomu 20. až 30. rokov, so základnými typmi sviatočného odevu. Iba je umiestnená v budove Obecného úradu v Podkoniciach, návštevy treba vopred nahlásiť na Obecnom úrade na tel. čísle 048/418 74 00.


 

Pamätná izba prof. Jozefa Mistríka v Španej Doline

V budove Obecného úradu v Španej Doline bola v apríli 2010 slávnostne otvorená pamätná izba prof. Jozefa Mitríka - významného slovenského jazykovedca, literárneho vedca, vysokoškolského pedagóga, súdneho grafológa a zakladateľa modernej jazykovednej štylistiky. Prof. Mistrík bol dlhé roky takisto vedúcim porotcom na Hviezdoslavovom Kubíne a na Vansovej Lomničke, organizoval a zveľaďoval tiež letnú školu Studia Academica Slovaca. Verejnosti je pamätná izba prístupná v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. a v sobotu a nedeľu podľa dohovoru. Vstupné je dobrovoľné.

Kontakt:
Obecný úrad Špania Dolina
Špania Dolina 132, Špania Dolina
tel./fax.: +421 (0)48/419 82 71
spania.dolina@mail.t-com.sk
www.spaniadolina.sk


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

26349993

Úvodná stránka