Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Prírodné pamiatky

BÁTOVSKÝ BALVAN

Chránené územie s rozlohou 3 ha bolo v roku 1964 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Jedná sa o ochranu osamoteného, mohutného, 14 m vysokého a 8 m širokého aglomerátového kamenného bloku, ktorý sa v starších štvrťohorách uvoľnil mrazovým zvetrávaním a zrútil sa na údolnú nivu Hučavy. Potrebné je zachovať jeho vedeckú a estetickú hodnotu pred prípadným poškodzovaním.


 

HORNÁ ROVEŇ

Chránené územie s rozlohou 1,51 ha bolo v roku 1991 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Jedná sa o ochranu prírodného výtvoru, ktorý tvorí pestré zoskupenie skalných útvarov, ktoré sú potvrdením geologického vývoja a ukážkou geomorfologických procesov vo vulkanitoch Kremnických vrchov. Zvetrávaním vulkanických brekcií sa vytvorili interesantné tvary. Patrí pod CHKO Poľana.


 

JÁNOŠÍKOVA SKALA

Na území prírodnej pamiatky s rozlohou 1,68 ha sa jedná o ochranu masívneho brala vysokého cca 30 a dlhého 200 metrov. Leží na okraji kaldery neogénneho stratovulkánu Poľana v Hrochotskej doline. Zvislá stena skaly je budovaná andezitovou brekciou, ktorej lapilly, bloky a bomby sú stmelené tufovým tmelom. Mechanickým zvetrávaním križovatky puklín sa vytvorila pseudojaskyňa Abčiná, do ktorej podľa povesti Jánošík ukrýval svoje poklady spúšťajúc sa do jaskyne po lane. Prístup je možný po turistickom chodníku. Pamiatka patrí do CHKO Poľana.


 

KRÁLICKÁ TIESŇAVA

Chránené územie s rozlohou 20,89 ha bolo v roku 1993 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Jedná sa o ochranu tiesňavového úseku Farebného potoka v dĺžke viac ako 1 km s vápencovými bralami vysokými až 20 metrov, na úpätí so skalnými suťami a vo vstupnej časti územia so sedemmetrovým vodopádom. Je tu pestrý výskyt viacerých druhov chránených rastlín a živočíchov. Nie je súčasťou vyššieho chráneného územia.


 

KREMENIE

Chránené územie s rozlohou 37,8 ha bolo v roku 1997 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Jedná sa o ochranu územia s pseudokrasovou jaskyňou, ktorá dokumentuje záverečné fázy postvulkanickej činnosti na území Kremnických vrchov s veľkou prestrosťou povrchových tvarov. Oblasť je bohatá na výskyt opálov, limonitu, či chalcedónu a kremeňa.
 


 

ĽUPČIANSKY SKALNÝ HRÍB

Chránené územie s rozlohou 2,13 ha bolo v roku 1979 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Jedná sa o ochranu pomerne zriedkavého geomorfologického útvaru v podmienkach Slovenska - skalného hríbu. Územie je tvorené bazálnymi karbonatickými zlepencami súľovského typu, miestami prerušované menšími polohami vápencov a slieňov. Vznik geomorfologického útvaru bol podmienený pôsobením poveternostných činiteľov, najmä vetra, dažďa a mrazu. Na zlepencoch sa vytvorili hlboké štrkovité hnedé rendziny. Súčasný kryt je tvorený porastom mladej borovice lesnej (Pinus sylvestris). Územie nie je prístupné turistom a nevedie týmto miestom žiaden náučný chodník. Nachádza sa v katastri obce Slovenská Ľupča za závodom bývalých Strojární štátnych lesov nad potokom Ľupčica v ochrannom pásme národného parku Nízke Tatry. Za ochranu zodpovedá Štátna ochrana prírody – Správa NAPANT-u.


 

MOŠTENICKÉ TRAVERTÍNY

Chránené územie s rozlohou 1,71 ha bolo v roku 1981 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Ide o ochranu významného príkladu najzachovalejších častí mohutných travertínových terás, ktoré dokladujú vývoj prírody v štvrťohorách a je tu významné nálezisko chránených druhov rastlín. Územie sa nachádza sa v katastri obce Moštenica neďaleko Slovenskej Ľupče, je voľne prístupné každému. Za ochranu zodpovedá Štátna ochrana prírody SR – Správa NAPANT-u.


 

MAJEROVA SKALA

Chránené územie s rozlohou 8,84 ha bolo v roku 1992 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Ide o ochranu výrazného skalného útvaru z vápencov a dolomitov, bohatého na chránené a ohrozené druhy flóry a fauny.
 


 

POTOK ZOLNÁ

Chránené územie s rozlohou 1,92 ha bolo v roku 1991 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Jedná sa o ochranu neporušeného úseku vodného toku Zolná a jeho prirodzeného prípotočného porastu. Nachádza sa na katastrálnom území obcí Sebedín a Zolná.
 


 

VEPORSKÉ SKALKY

Chránené územie s rozlohou 52,2 ha bolo v roku 1981 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Ide o ochranu morfologicky zaujímavej skupiny bralnatých, erózne rozčlenených skaliek tvorených sopečnými erekciami. Vejárovito usporiadané hradby ukončené vežami, stĺpmi až 30 metrov vysokými, dotvárajú krajinný ráz prírody na juhozápadných svahoch doliny Hutná. Prírodná pamiatka patrí do vyššieho chráneného územia CHKO Poľana.
 


 

TAJOVSKÁ KOPA

Chránené územie s rozlohou 2,7 ha bolo v roku 1991 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Ide o ochranu svahovo-úpätného pňa, vysokého 10, širokého 70 a dlhého 30 metrov. Tvorený je pevnými a pórovitými machovými a riasovými penovcami. Roztekajúca sa pramenná studená voda steká po strmom svahu vo forme kaskádového vodopádu. Na okraji lokality je významný výskyt užovky obojkovej. Tajovská kopa nie je súčasťou vyššieho chráneného územia.
 


 

BADÍNSKY VODOPÁD

Pokračujúc asfaltovou cestu ďalej dozadu popri Badínskom pralese možno sa dostať ku krásnemu miestu, ktoré patrí medzi vyhľadávanú lokalitu miestnych obyvateľov. Nechodia tam len na vodu (miestnu kyselku), ktorá výborne chutí, ale pozrieť sa na krásny Badínsky vodopád. Tri metre vysoký trvalý vodopád na Badínskom potoku bol za prírodnú pamiatku vyhlásený v roku 1995.

Zdroj: internet - www.binderovci.sk

 


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.
Nedeľa
10.00 hod. – 15.00 hod


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

25964046

Úvodná stránka