Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Rybolov

RYBOLOV
Na rybolov sú vhodné všetky vodné toky prameniace a pretekajúce okresom Banská Bystrica. Horské bystriny patria medzi pstruhové toky. Mnohé z nich majú hájené úseky pre chovné účely. Z vodných tokov je pre športový rybolov najobľúbenejší Hron. Na rybolov sa využívajú i vodné plochy: vodná nádrž Badín nachádzajúca sa na Badínskom potoku pri ústí do Hrona, jazero Pod Rybou, nachádzajúce sa v časti Banskej Bystrice-Uhlisko, pri hlavnej ceste vedúcej do obce Horná Mičinná, ďalej vodná nádrž Tŕstie při prameni Mútňanského potoka, nachádzajúca sa medzi Suchým Vrchom a obcou Králiky na modrej turistickej značke č. 2620 a vodná nádrž Plavno ležiaca na pravom brehu Hrona za obcou Šalková oproti železničnej stanici Slovenská Ľupča-Príboj.

Rybársky lístok vydáva Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, Oddelenie životného prostredia.

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ rybárskeho revíru - žiadateľ musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka. Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Banská Bystrica: www.rybybb.sk.


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

26411069

Úvodná stránka