Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Sakrálne pamiatky

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Interiér Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Hradnom areáliKostol Nanebovzatia Panny Márie je najstaršou a dominantnou stavbou Mestského hradu, ktorého vznik nevieme úplne presne datovať. Predpokladá sa, že bol postavený v druhej polovici XIII. storočia, jeho vznik sa spomína v roku 1442.

Tento farský kostol, nazývaný aj nemecký, je najstaršou stavbou na území mesta a prešiel viacerými stavebnými úpravami. Na jeho južnej strane pristavali v roku 1473 kaplnky sv. Ondreja, Tela Kristovho a v roku 1480 kaplnkou sv. Jána Krstiteľa. Na severnej strane prestavali v roku 1478 bočnú loď baziliky na kaplnku sv. Barbory, patrónky baníkov. Známa je neskorogostickým oltárom Majstra Pavla z Levoče, ktorý dokončil roku 1475. Oratórium sv. Jána Almužníka nad sakristiou pochádza z roku 1516. V presklenenej nike na južnej strane je umiestnené súsošie Krista na Olivovej hore z konca 15. storočia.


 

Kostol sv. Kríža

Kostol Sv. Kríža - Slovenský kostol v Hradnom areáliKostol sv. Kríža pri Matejovom dome nazývaný aj slovenský bol v roku 1492 pristavaný k múru hradného opevnenia a k Pisárskej bašte. Nový vstup do kostola bol vybudovnýi v roku 1782 z južnej strany.

Na portáli je namiesto letopočtu 1492 vytesaný chybný letopočet 1452. Kamenná krstiteľnica pochádza z roku 1652 a klasicistický oltár má uprostred súsošie Ukrižovania s Pannou Máriou a Máriou Magdalénou od sochára Vavrinca Dunajského z roku 1834.


 

Kostol sv. Františka Xaverského

Katedrála Sv. Františka Xaverského na Námestí SNPKostol sv. Františka Xaverského je situovaný na rohu námestia SNP a Kapitulskej ulice. V rokoch 1695 - 1701 najprv jezuiti postavili svoje kolégium a v roku 1702 začali so stavbou kolegiálneho kostola sv. Františka Xaverského. Kostol bol dokončený v rokoch 1709 - 1715, slávnostne ho 24. septembra 1715 konsekroval biskup Lukáš Natale zo Stoličného Belehradu, ostrihomský auxiliár. 

Dispozícia kostola vychádza z typu jezuitského kostola "Il Gesú" v Ríme. Keď v roku 1776 zriadili v Banskej Bystrici rímskokotolícke biskupstvo, kostol sa stal biskupským katedrálnym chrámom. Hlavný oltár s obrazom sv. Františka Xaverského je datovaný rokom 1729. V osemdesiatych rokoch 19. storočia prešiel kostol rozsiahlou romantizujúcou prestavbou.

Interiér katedrály bol riešený v duchu liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu a jeho renovácia prebehla v roku 2001. Nový oltár je obetným stolom - tvorí ho sklenený kríž zaklinený medzi štyrmi balvanmi, ktoré sú nohami stola. Sklený oltár symbolizuje prameň vody, vytekajúcej z chrámu, čo je známy biblický obraz (Ez 47, 1-12). Ďalšími významnými miestami v chráme, ktoré nám chcú pripomenúť, že dom Boží je miesto, kde získavame alebo si upevňujeme Boží život v nás: Katedra - biskupský stolec, Ambona - miesto čítania Božieho slova, Krstiteľnica a Eucharistická kaplnka so Sviatosťou oltárnou.  


 

Kostol sv. Alžbety

Kostol sv. Alžbety na Dolnej ulici postavili v roku 1303 ako súčasť mestského špitála pre chorých a nevládnych baníkov. Malý jednoloďový gotický kostolík v roku 1605 vyhorel. Zachovala sa z neho iba terajšia kaplnka sv. Anny a severný múr lode. Viackrát ho prestavali a v roku 1877 rozšírili v novogotickom slohu. Oltárny obraz sv. Alžbety je dielom Jozefa Murgaša /1864-1929/, rímskokatolíckeho kňaza, vynálezcu a priekopníka rádiotelegrafie.


 

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol v Lazovnej uliciEvanjelický kostol situovaný v Lazovnej ulici bol postavený v rokoch 1803 - 1807 na mieste pôvodného dreveného artikulárneho kostola. V centrálnom priestore lode je umiestnený stĺpový oltár s obrazom Krista od maliara Daegeho, ktorý daroval cirkvi pruský kráľ Fridrich Wilhem IV. v roku 1842. Kostol patrí k výrazným klasicistickým pamiatkam Banskej Bystrice.


 

Kostol sv. Antona a sv. Pavla pustovníka, mestská časť Sásová

Rímskokatolícky kostol Sv. Antona a Sv. Pavla pustovníka v SásovejGotický rímskokatolícky Kostol Sv. Antona a Sv. Pavla pustovníka pochádza zo 14. storočia. V 15. storočí bol prestavaný a opevnený. Na oltári sú okrem sakrálnych plastík aj dvojstranné krídla s ôsmimi tabuľovými obrazmi. V interiéri sa nachádza neskorogotický krídlový oltár sv. Egídia a sv. Heleny z roku 1515, tiež s ôsmimi tabuľovými obrazmi. Autorstvo týchto diel sa pripisuje niektorému z umelcov zo školy Majstra Pavla z Levoče.


 

Drevený artikulárny kostol, obec Hronsek

Drevený artikulárny kostol sa nachádza v obci Hronsek od Banskej Bystrice vzdialenej 11 km smerom na juh. Postavili ho za jeden rok v období 1725 - 1726. V interiéri je umiestnený barokový oltár vyplnený šiestimi olejomaľbami christologického cyklu z roku 1771 a barokový orgán z roku 1764. V kostole je až 1100 miest na sedenie. Pred kostolom sú vysadené chránené takmer 300 ročné lipy malolisté, neďaleko stojí drevená zvonica z 18. storočia. V roku 2008 bol kostol spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolmi Karpatského oblúka zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


 

Kostol sv. Františka Serafínskeho, obec Poniky

Kostol sv. Františka Serafínskeho, pôvodne gotický rímskokatolícky kostol, sa nachádza v obci Poniky, ktorá je od Banskej Bystrice vzdialená 14 km smerom na východ. Kostol postavili v roku 1310 a bol viackrát upravovaný. Gotické nástenné maľby sú zo 14. storočia, krídlový oltár Panny Márie so sochami Madony, sv. Mikuláša a sv. Barbory pochádza z roku 1512. Neskorogotická kamenná krstiteľnica je datovaná rokom 1526 a rokoková krstiteľnica rokom 1764. Kostol začiatkom novembra roku 2000 navštívil anglický korunný princ Charles.


 

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, obec Tajov

Rímskokatolícky Kostol Svätého Jána Krstiteľa v obci TajovRímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa bol pôvodne gotický kostol, ktorý v 18. storočí renesančne a barokovo prestavali a rozšírili o vežu. Je najstaršou kultúrnou pamiatkou v obci Tajov. Kaplnka, budova fary a niektoré domy sú z 18. a 19.storočia.


 

Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána, obec Špania Dolina

Rímskokatolícky Kostol Premenenia Pána na Španej Doline Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána  sa nachádza v obci Špania Dolina 11 km severne od Banskej Bystrice. Vznikol v roku 1254 na základoch staršej románskej stavby. Loď kostola bola prestavaná v roku 1593 a veža v roku 1723. Z námestia, kde stojí kaplnka Božieho hrobu z roku 1594 (pravdepodobne však až z roku 1665), vedie ku kostolu unikátne drevené kryté schodište so 162 drevenými schodmi. Kostol je dominantou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry na Španej Doline vyhlásenej v roku 1979.


 

Rímsko-katolícky kostol Návštívenia Panny Márie, obec Staré Hory

Rímskokatolícky Kostol Navštívenia Panny Márie v Starých HoráchRímskokatolícky Kostol Návštívenia Panny Márie sa nachádza v obci Staré Hory vzdialenej 15 km severne od Banskej Bystrice. Kostol bol pôvodne dokončený ako jenoloďový v roku 1722 a rozšírený v roku 1850. Obec je tradičným mariánskym pútnickým miestom.


 

Gotický kostol sv. Martina, obec Čerín

Rímskokatolícky Kostol Sv. Martina v obci ČerínRanogotický kostol zo začiatku 14. storočia. Úpravami prešiel v 15., 17. a 18. storočí. Počas druhej svetovej vojny bol poškodený a v rokoch 1947 - 1948 opravený. Jednoloďový kostolík má rovný uzáver presbytéria, ktoré je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou. Loď má maľovaný drevený strop zo 16. storočia. Sakristia je malá, štvorcová a zaklenutá rebrovou krížovou klenbou so svorníkom. Kostolík má kamennú gotickú krstiteľnicu. Interiér kostola ukrýva vzácne nástenné maľby z konca 14. storočia. V období po reformácii, v rokoch 1647 až 1709, kostolík používali evanjelici. V tom čase boli maľby zabielené. O odkrytie a reštaurovanie tohto vzácneho diela sa snažil v rokoch 1929-1931 a 1948-1949 Július Peter Kern. Vonkajšiu architektúru predstavuje kamenné nárožné kvádrovanie a ostroluký južný gotický portál z 15. storočia. Na priečelí sú gotické kruhové okná so štvorlistovou ružicou. Okolo kostolíka je kamenný múr so strieľňami. Pri kostole je aj renesančná drevená stĺpiková zvonica.


 

Kostol sv. Cyrila a Metoda, obec Selce

Rímskokatolícky Kostol Sv. Cyrila a Metoda v obci SelceRímskokatolícky kostol Cyrila a Metoda v Selciach patrí medzi najstaršie sakrálne objekty v okolí Banskej Bystrica. Okrem Seliec pravdepodobne slúžil aj Šalkovej, Senici, Kynceľovej, Nemciam, Balážom a Priechodu. Gotický kostol z roku 1222, rozšírený začiatkom 16. storočia so vzácnymi pamiatkami z 15. - 19. storočia. Pri kostole morový stĺp a vzácna 140 ročná lipa.


 

Kalvária na Urpíne

Rímskokatolícky Kostol Povýšenia Svätého kríža na kalvárskej hore UrpínPôvodná vrcholová kaplnka niesla meno svätého hrobu a podľa zachovaných dokumentov ju dokončili v roku 1713. Portál kostola kedysi dotvárali už nezachované reliéfy. Tak ako kalvária, aj jej vrcholový kostol bol vážne poškodzovaný v období komunistického režimu. Na dnešných reliéfoch na pravej a ľavej strane portálu sú dve postavy anjelov, ktorí držia erby mesta a Banskobystrickej diecézy. Pôdorys barokového kostola si zachoval tvar kríža s apsidami na oboch náprotivných stranách. Po dlhých rokoch chátrania sa podarilo banskobystrickú Kalváriu zrekonštruovať, aby opäť mohla slúžiť všetkým Banskobystričanom. Celý historický komplex zahŕňa tieto objekty: osem kaplniek krížovej cesty, kostolík – pôvodná Kaplnka Božieho hrobu – od 28. septembra 2008 Kostol Povýšenia Svätého kríža  a lipová alej známa aj ako "Urpínska alej".


 

Kostol Narodenia Panny Márie, mestská časť Radvaň

Gotický rímskokatolícky kostol postavili v 14. storočí. Na novogotickom oltári je socha Piety z roku 1518 a na stenách sú gotické nástenné maľby. Z 15. storočia pochádza zbarokizovaná zvonica s gotickými detailmi. Počas tureckého nebezpečenstva bol kostol opevnený. Na vedľajšej budove fary je pamätná tabuľa venovaná Františkovi Šujanskému (1832-1907), rímskokatolíckemu kňazovi, jazykovedcovi a etnografovi.


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

26348929

Úvodná stránka