Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Úrady

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Nám. SNP 23, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/432 51 11
www.vucbb.sk

Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
http://www.minv.sk/?okresny-urad-BB

Mestský úrad Banská Bystrica
Československej arámdy 26, Banská Bystrica,
tel.: +421 (0)48/4330 321-323, +421 (0)800/14 15 14
info@banskabystrica.sk, podatelna@banskabystrica.sk
www.banskabystrica.sk

Katastrálny úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/281 96 62
kubb@skgeodesy.sk
www.skgeodesy.sk

Katastrálny odbor
Ul. Československej armády 7, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/281 96 62

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici
Skuteckého 19, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/471 29 07, +421 (0)48/471 29 08, fax: 048/471 29 07
e-mail: maria.marochnicova.pbb@3s.land.gov.sk
www.pozemkovyurad.sk

Colný úrad Banská Bystrica
Partizánska cesta 17, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/472 14 00
e-mail: info.cubb@colnasprava.sk
https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_194c66b5-7055-4d47-9620-be9544381a48

Colný úrad Banská Bystrica - pobočka
Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/472 14 80 vedúci pobočky, +421 (0)48/472 14 81 - daňové,

+421 (0)48/472 14 82 - colné

Daňový úrad Banská Bystrica
Nová ulica 13, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/43 17 222 - infolinka
https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

Generálna prokuratúra v Banskej Bystrici
Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici a Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici
Partizánska cesta 1, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/283 61 11
e-mail: kpbbystrica@genpro.gov.sk, podatelna.kpBB@genpro.gov.sk

www.genpro.gov.sk

Krajský súd v Banskej Bystrici
Skuteckého 7, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/431 31 11, +421 (0)48/431 32 75
www.justice.gov.sk

Okresný súd v Banskej Bystrici
Skuteckého 28, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/414 56 01-03, +421 (0)48/432 11 33-35
e-mail: podatelnaOSBB@justice.sk
www.justice.gov.sk

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75, Banská Bystrica
tel.: +421 (48) 0961 60 6511, fax: +421 (48) 0961 60 6519

sekretariat.bc@minv.sk
www.hazzbb.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/4300 131, podateľňa: +421 (0)48/4300 327
infocentrum@indprop.gov.sk, podatelna@indprop.gov.sk
www.upv.sk

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Lazovná 8, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/245 51 11, fax: +421 (0)48/245 58 55
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
www.pamiatky.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/437 41 11
e-mail: sazp@sazp.sk
www.sazp.sk

Okresný úrad životného prostredia
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/430 62 50, +421 (0)48/430 62 51
http://www.minv.sk/?zamestnanci-oszp-bb

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát Banská Bystrica
Jegorovova 29B, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/471 96 11
e-mail: izpbb@sizp.sk
www.sizp.sk

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28 B
tel.: +421 (0)48/472 20 26, +421 (0)48/472 20 27, fax: +421 (0)48/472 20 36
e-mail: sekretariat@sopsr.sk
www.sopsr.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Banskobystrická regionálna komora
Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/412 56 34, fax: +421 (0)48/412 56 36
e-mail: sopkrkbb@sopk.sk
www.bb.sopk.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici
Jána Švermu 43, 974 04
tel.:048/4 300 131, fax.: 048/4 300 350
web: www.indprop.gov.sk
e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ČSA 7, Banská Bystrica
www.upsvar-bb.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Skuteckého 39, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/2440 111
www.upsvar-bb.sk

Školský úrad v Banskej Bystrici
Československej armády 26 (budova MsÚ)
tel.: +421 (48) 4330 510-515
skoly.banskabystrica.sk/

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Wolkerova 34, Banská Bystrica
tel.: 48/285 26 11
e-mail: bb-udzs@udzs.sk
www.udzs.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk
www.vzbb.sk

Slovenský inšpektorát práce Banská Bystrica
Partizánska cesta 98
tel.: +421-48-4141741, 2, fax: +421-48-4142108
ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk
www.safework.gov.sk

Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, Banská Bystrica
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693
bb@soi.sk
www.soi.sk

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
Partizánska cesta 5
tel. +421 (0)48/432 77 10
e-mail: sekretariat_bb@stvps.sk
www.stvps.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
tel.: +421 (0) 48/472 09 15
Mobil: +421(0) 918 336 215
e-mail: sacr@sacr.sk
www.sacr.sk, www.slovakia.travel

Slovenská pošta - riaditeľstvo
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
tel.: Zákaznícky servis: 0800 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk
www.posta.sk

Správa slovenských jaskýň
Hodžova 11, Liptovský Mikuláš
tel: +421 (0)44/553 64 11, +421 (0)44/553 61 01,
e-mail: caves@ssj.sk
www.ssj.sk

Pracovisko Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
Lazovná 9 (budova Štátnej vedeckej knižnice)
tel.: +421 (0)48/415 61 57, fax: +421 (0)48/415 61 56
e-mail: stanislav.liska@prezident.gov.sk
www.prezident.sk

Štátny archív v Banskej Bystrici
Komenského 26, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/415 29 36, fax.: +421 (0)48/415 29 36
e-mail: archiv@sabb.vs.sk

Slovenský červený kríž Banská Bystrica
Pod Urpínom 6, 975 90
tel.: 048/4 153 040, mobil: +421 (0) 903 558 918


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

26389599

Úvodná stránka